2016/11/30

Chuẩn bị để làm việc tại Nhật Bản

1. Hãy suy nghĩ về việc bạn muốn làm gì ở Nhật? . Bạn muốn sống mấy năm ở Nhật? . Bạn muốn cuộc sống sinh hoạt như thế nào ở Nhật? .Bạn muốn thu nhập năm khoảng bao nhiêu sau 10 năm? Để biến ước mơ thành hiện thực cần phải: